A A A
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 071 40 20 400

Disclaimer

1.Apotheek Sloothaak heeft alle informatie op de website www.apotheeksloothaak.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Apotheek Sloothaak aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van deze site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van andere sites die u bezoekt via links op de website.
2.De informatie op de site en/of layout van de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Apotheek Sloothaak behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
3.De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Apotheek Sloothaak. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Apotheek Sloothaak. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
4.Via de webstie kan er naar andere websites van derden worden gelinkt; deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Apotheek Sloothaak uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Apotheek Sloothaak aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op dergelijke gelinkte sites. Lees altijd de disclaimer en privacy statement van deze websites.
5.U kunt ons uiteraard helpen de informatie correct en actueel te houden. We stellen het op prijs, als u onjuistheden of tips aan ons meldt via info@apotheeksloothaak.nl