A A A
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 071 40 20 400

Privacy Website

Apotheek Sloothaak vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Apotheek Sloothaak dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Apotheek Sloothaak gebruikt en wat Apotheek Sloothaak doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website van Apotheek Sloothaak hiervan kennis te nemen.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website, het plaatsen van een sollicitatie of het invullen van het formulier is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Apotheek Sloothaak verwerkt deze gegevens teneinde:
•de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
•om de internetsite te kunnen optimaliseren;
•om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

Bewaartermijn

Apotheek Sloothaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Bezoekersstatistieken

Op de website van Apotheek Sloothaak worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Cookies

Sommige delen van de website van Apotheek Sloothaak kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Apotheek Sloothaak en andere websites

De website van het Apotheek Sloothaak kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van Apotheek Sloothaak zijn vervaardigd. Apotheek Sloothaak is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging

Apotheek Sloothaak heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Apotheek Sloothaak toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Apotheek Sloothaak heeft recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Apotheek Sloothaak.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Apotheek Sloothaak, kunt u een e-mail sturen naar info@apotheeksloothaak.nl